کول با هالتر

کول با هالتر
کول با هالتر

قدرتی

گروه عضلات:

سرشانه

دسته‌بندی‌:

وسیله:

هالتر

کول با هالتر

  پاها به عرض شانه باز و هالتر را در دست بگیرین. دست ها باید به موازات بدن و به حالت عادی باز باشن، نه خیلی باز و نه خیلی بسته، هالتر را در دست بگیرین. تغییری در وضعیت مچ ها نباید صورت بگیره. با باز کردن دست ها از شانه، هالتر را تا بالای سینه بالا بکشین.

 

گالری عکس

رفتن به نوارابزار