کوبیدن مدیسین بال به زمین

کوبیدن مدیسین بال به زمین
کوبیدن مدیسین بال به زمین

قدرتی

گروه عضلات:

زیر بغل

دسته‌بندی‌:

وسیله:

مدیسین بال

کوبیدن مدیسین بال به زمین

  مدیسن بال رو با دو دست بگیرین. پاها به عرض شانه باز باشد. توپ رو بالای سر ببرین و دست هاتون رو کاملا بکشین. توپ رو محکم به روی زمین در جلوی پاتون بکوبین و دوباره توپ رو بگیرین و حرکت رو تکرار کنین.

 

گالری عکس

رفتن به نوارابزار