کشش سینه

کشش سینه
کشش سینه

کششی

گروه عضلات:

سینه

دسته‌بندی‌:

وسیله:

بدون وسیله

کشش سینه

  بایستید و دست هاتون رو کاملا باز نگه دارین. حالا دست ها رو تا جاییکه میتونین به عقب بکشین و به جلو بیارین، طوریکه انگار میخوان کف دست ها رو محکم به هم بزنین. این حرکت رو تا جاییکه میتونین سریع و برای ۵ تا ۱۰ تکرار انجام بدین.

 

گالری عکس

رفتن به نوارابزار