کشش سینه با توپ ورزشی

کشش سینه با توپ ورزشی
کشش سینه با توپ ورزشی

قدرتی

گروه عضلات:

سینه

دسته‌بندی‌:

وسیله:

توپ ورزشی

کشش سینه با توپ ورزشی

 کنار یک توپ ورزشی روی زمین قرار بگیرید. آرنجتون رو بر روی توپ قرار بدین به طوری که دست خارج از بدن قرار گرفته باشه. بدنتون رو به سمت زمین نزدیک کنید و سعی کنید آرنجتون روی توپ ثابت باقی بمونه. این وضعیت رو برای ۲۰ تا ۳۰ ثانیه حفظ کنید و سپس دست دیگه رو روی توپ قرار بدین.

 

گالری عکس

رفتن به نوارابزار