کششی شانه و سینه از جلو

کششی شانه و سینه از جلو
کششی شانه و سینه از جلو

قدرتی

گروه عضلات:

سینه

دسته‌بندی‌:

وسیله:

چوب

کششی شانه و سینه از جلو

  پاها به هم چسبیده بایستید. یک چوب بردارین و دست ها رو کمی بازتر از عرض شانه نگه دارین و چوب را با دو دست بگیرید. کف دست ها رو به پایین باشه. چوب را آهسته بالا و پشت سر ببرین. توجه کنید که وضعیت پایین تنه ثابت باشه. عضلات داخل شکم رو داخل بدین و کمرتون قوس پیدا نکنه.

 

گالری عکس

رفتن به نوارابزار