کششی شانه از پشت

کششی شانه از پشت
کششی شانه از پشت

قدرتی

گروه عضلات:

سرشانه

دسته‌بندی‌:

وسیله:

چوب

کششی شانه از پشت

  پاها به هم چسبیده بایستید. یک چوب بردارین. دستها به عرض شانه باز و کشیده، چوب را از پشت سر بگیرید. کف دست ها باید رو به پایین باشه. به آرامی دست ها رو از پشت سر تا جاییکه میتونین بالا ببرین.

 

گالری عکس

رفتن به نوارابزار