کراس اور سیم کش

کراس اور سیم کش
کراس اور سیم کش

قدرتی

گروه عضلات:

سینه

دسته‌بندی‌:

وسیله:

دستگاه سیم کش

کراس اور سیم کش

 وزن مورد نظر را روی دستگاه سیم کش انتخاب کنید و ارتفاع قرقره را بالاتر از سرتون تنظیم کنید. یک قدم جلو بیاین و کمی کمرتون رو خم کنید. ارنج هاتون رو هم کمی خم کنی که احتمال آسیب رو کم کنید. از اطراف دستها رو باز کنید. با داخل دادن نفس دست ها رو جمع کنید. کمر و بازوهاتون باید صاف باشه. با بیرون دادن نفس به حالت اولیه برگردین.

 

گالری عکس

رفتن به نوارابزار