کراس اور درازکش

کراس اور درازکش
کراس اور درازکش

قدرتی

گروه عضلات:

بیرون پا

دسته‌بندی‌:

,

وسیله:

بدون وسیله

کراس اور درازکش

 به پشت روی زمین دراز بکشید و یکی از پاها رو خم کنید و به حالت ضربدری روی پای دیگر بذارین. سعی کنید که زانوتون زمین رو لمس کنه. از یار تمرینیتون بخواهید که شانه تون رو با یک دست نگه داره و به زمین بچسبونه، در حالیکه با دست دیگر پاتون رو کنترل کنه. تلاش کنید که پایی که به صورت خم شده نگه داشتید، از زمین بلند کنه و یار تمرینیتون با فشار روی پا از این کار مانع بشه. بعد از ۱۰ تا ۲۰ ثانیه پا رو عوض کنید.

 

گالری عکس

رفتن به نوارابزار