چرخش دست

چرخش دست
چرخش دست

هوازی

گروه عضلات:

سرشانه

دسته‌بندی‌:

وسیله:

بدون وسیله

چرخش دست

 بایستید و دست ها رو کاملا به اطراف باز کنین. دستها باید با زمین موازی باشن و با بدن زاویه ۹۰ درجه بسازن. به آرامی دستها رو طوری بچرخونین که یک دایره با قطر ۳۰ سانتی متر روی هوا بکشین. تنفس نرمال داشته باشین. هر ده ثانیه جهت چرخش رو عوض کنین.

 

گالری عکس

رفتن به نوارابزار