پُل با توپ ورزشی

پُل با توپ ورزشی
پُل با توپ ورزشی

قدرتی

گروه عضلات:

سرینی

دسته‌بندی‌:

,

وسیله:

توپ تمرین

پُل با توپ ورزشی

روی توپ قرار بگیرین به طوریکه پشتتون روی توپ باشه و قسمت لگن و باسن روی توپ قرار نگیره. هر دو پا باید روی زمین قرار بگیرن و از هم فاصله داشته باشن. با استفاده از لگن سعی کنین که کشش رو در عضله سرینی و همسترینگ ایجاد کنین.

 

گالری عکس

رفتن به نوارابزار