پول اوور

پول اوور
پول اوور

قدرتی

گروه عضلات:

سینه

دسته‌بندی‌:

وسیله:

دمبل

پول اوور

  روی نیمکت دراز بکشین و یک دمبل رو از انتها با دو دست بگیرین، کمی آرنج رو خم نگه دارین. در حالیکه بازو هاتون در حالت ثابت قفل شده. دمبل رو به بالای سر ببرین و به آرامی روی سینه برگردونین. باید فشار رو  بر روی سینه تون حس کنین. چند ثانیه دمبل رو بر روی سینه نگه دارین و حرکت رو دوباره انجام بدین.

 

گالری عکس

رفتن به نوارابزار