پهلو با چوب

پهلو با چوب
پهلو با چوب

قدرتی

گروه عضلات:

شکم

دسته‌بندی‌:

وسیله:

چوب تمرین

پهلو با چوب

 پاها به عرض شانه باز باشه و صاف بایستین.  یک چوب تمرین روی شانه هاتون قرار بدین و دست ها رو بر روی چوب آویزان نگه دارید. کمر و بالاتنه رو صاف نگه دارین. حالا به چرخش کمر و بالاتنه به یک طرف بچرخین. در طول این حرکت نباید پاها حرکتی داشته باشن. برای اینکه به ستون مهره ها فشار نیاد، ابتدا همه تعداد حرکت رو بر روی یک طرف از پهلو انجام بدین و سپس بقیه حرکت ها بر روی طرف دیگه رو ادامه بدین. حرکت رفت و برگشت از چپ و راست ممکنه روی مهره ها اثر منفی داشته باشه.

 

گالری عکس

رفتن به نوارابزار