پلانک ترکیبی با شنا سوئدی

پلانک ترکیبی با شنا سوئدی
پلانک ترکیبی با شنا سوئدی

قدرتی

گروه عضلات:

شکم

دسته‌بندی‌:

,

وسیله:

بدون وسیله

پلانک ترکیبی با شنا سوئدی

روی زمین حالت شنا بگیرین و یک حرکت شنا سوئدی انجام بدین، وقتی به بالا برگشتین کمی مکث کنین و یکی از دست ها رو از طرفین باز کنین و تا جاییکه میتونین به بالا بکشین.

 

گالری عکس

رفتن به نوارابزار