پشت بازو دمبل نشسته

پشت بازو دمبل نشسته
پشت بازو دمبل نشسته

قدرتی

گروه عضلات:

پشت بازو

دسته‌بندی‌:

,

وسیله:

دمبل

پشت بازو دمبل نشسته

 روی نیمکت بنشینین. یک دمبل رو با دو دست بگیرین و دمبل رو پشت سر ببرین. در ابتدای حرکت دستها به سمت بالای سر قرار گرفته باشن. دست ها کمی از ناحیه آرنج خم شده باشن. سپس با فرو دادن نفس و تمرکز روی عضلات پشت بازو، دمبل رو تا جایی که دست ها قابل کشیدن هستن از پشت سر به پایین هدایت کنین. با بیرون دادن نفس به وضعیت اولیه برگردین.

 

گالری عکس

رفتن به نوارابزار