پرس سینه دستگاه

پرس سینه دستگاه
پرس سینه دستگاه

قدرتی

گروه عضلات:

سینه

دسته‌بندی‌:

وسیله:

دستگاه پرس سینه

پرس سینه دستگاه

  روی صندلی دستگاه بنشینین. دسته ها باید دقیقا روبروی عضله سینه قرار بگیرن. وزن مناسب رو انتخاب کنین و دسته ها رو به آرامی به جلو هل بدین. در انتها کمی مکث کنید و به آرامی به حالت شروع برگردین.

 

گالری عکس

رفتن به نوارابزار