پرس سینه با هالتر

پرس سینه با هالتر
پرس سینه با هالتر

قدرتی

گروه عضلات:

سینه

دسته‌بندی‌:

وسیله:

هالتر

پرس سینه با هالتر

 به پشت روی نیمکت دراز بکشید، دست را وسط هالتر بگیرید به صورتی که زاویه بین ساعد و بازو در میانه حرکت ۹۰ درجه باشد. هالتر رو از رک بردارین و بالای سینه نگه دارید. حالا با دادن نفس به داخل ریه هاتون هالتر رو پایین بیارید، چند ثانیه مکث کنید و سپس با خارج کردن نفس هالتر رو به بالا فشار بدین. سعی کنید تمرکز فشار رو بر روی سینه هاتون قرار بدین. توجه کنید که باید پایین آوردن وزنه دو برابر زمان بیشتری از بالا بردنش طول بکشه.

 

گالری عکس

رفتن به نوارابزار