پرس سینه با دستگاه

پرس سینه با دستگاه
پرس سینه با دستگاه

قدرتی

گروه عضلات:

سینه

دسته‌بندی‌:

وسیله:

دستگاه

پرس سینه با دستگاه

  روی دستگاه بنشینید و وزن رو انتخاب کنین. با دستان کاملا باز دسته های دستگاه رو بگیرید. با فرو بردن نفس دسته ها رو به سمت خودتون بکشین. و با بازدم دستها رو باز و دسته ها رو از خودتون دور کنین. این کار رو به تعدادی که در برنامه هست تکرار کنین.

 

گالری عکس

رفتن به نوارابزار