پرس سرشانه دستگاه

پرس سرشانه دستگاه
پرس سرشانه دستگاه

قدرتی

گروه عضلات:

سرشانه

دسته‌بندی‌:

وسیله:

دستگاه پرس سرشانه

پرس سرشانه دستگاه

  روی دستگاه پرس سرشانه بنشینید. ارتفاع صندلی به اندازه ای باید باشه که وقتی دسته های دستگاه رو پایین میارین، بازو با بدن زاویه ۹۰ درجه بسازه. دسته ها رو در دست بگیرین. با فرو دادن نفس دسته ها رو به سمت بالا هدایت کنین. در انتهای حرکت، کمی آرنج رو خم نگه دارین و کاملا باز نکنین. سپس با خارج کردن نفس، دسته ها رو به وضعیت اولیه برگردونین

 

گالری عکس

رفتن به نوارابزار