پرس سرشانه با دمبل

پرس سرشانه با دمبل
پرس سرشانه با دمبل

قدرتی

گروه عضلات:

سرشانه

دسته‌بندی‌:

وسیله:

دمبل

پرس سرشانه با دمبل

  در هر دست یک دمبل بگیرین و روی نیمکت بنشینین. دمبل ها رو بالا بیارین و کف دست ها به طرف جلو باشه. با بیرون دادن نفس وزنه ها رو به سمت بالا هل بدین و چند ثانیه نگه دارین. با فرو دادن هوا به ریه ها وزنه ها رو به حالت اولیه برگردونین.

 

گالری عکس

رفتن به نوارابزار