پرس سرشانه با دستگاه دست موازی

پرس سرشانه با دستگاه دست موازی
پرس سرشانه با دستگاه دست موازی

قدرتی

گروه عضلات:

سرشانه

دسته‌بندی‌:

وسیله:

دستگاه

پرس سرشانه با دستگاه دست موازی

  روی دستگاه بنشینید و وزن مورد نظر رو انتخاب کنین. دسته های دستگاه رو با دست به خوبی مهار کنین و با هر بازدم دسته ها رو به بالا فشار بدین و تمرکز حرکت رو بر روی سرشانه قرار بدین و دست ها رو کاملا باز کنین. برای بازگشت به حالت اولیه با فرو دادن هوا به ریه ها دست ها رو جمع کنین.

 

گالری عکس

رفتن به نوارابزار