پرس زیر سینه با هالتر

پرس زیر سینه با هالتر
پرس زیر سینه با هالتر

قدرتی

گروه عضلات:

سینه

دسته‌بندی‌:

وسیله:

هالتر

پرس زیر سینه با هالتر

 به پشت روی نیمکت شیبدار دراز بکشید، شیب نیمکت باید به صورتی باشه که سر به سمت پایین و پاها بالا باشه دست را وسط هالتر بگیرید به صورتی که زاویه بین ساعد و بازو در میانه حرکت ۹۰ درجه باشد. هالتر رو از رک بردارین و بالای سینه نگه دارید. حالا با دادن نفس به داخل ریه هاتون هالتر رو پایین بیارید، چند ثانیه مکث کنید و سپس با خارج کردن نفس هالتر رو به بالا فشار بدین.

 

گالری عکس

رفتن به نوارابزار