پرس بالاسینه هالتر

پرس بالاسینه هالتر
پرس بالاسینه هالتر

قدرتی

گروه عضلات:

سینه

دسته‌بندی‌:

وسیله:

هالتر

پرس بالاسینه هالتر

  روی نیمکت شیبدار بنشینن، هالتر رو بلند کنین و دست ها رو کاملا کشیده نگه دارین. سپس هالتر رو تا بالای سینه پایین بیارین، پس از کمی مکث به حالت اولیه برگردین. توجه کنین که کمر کاملا باید به سطح نیمکت بچسبه تا فشار روی این ناحیه وارد نشه.

 

گالری عکس

رفتن به نوارابزار