پاس دادن مدیسین بال

پاس دادن مدیسین بال
پاس دادن مدیسین بال

پلی متریک

گروه عضلات:

سینه

دسته‌بندی‌:

وسیله:

مدیسین بال

پاس دادن مدیسین بال

برای انجام اینکار شما به کمک یک نفر نیاز دارین. میشه گفت این یه تمرین دو نفره س. البته میشه به جای نفر دوم از دیوار استفاده کرد.

توپ رو به سمت عقب و به طرف سینه میکشین، با باز کردن آرنج ها، توپ رو به طرف روبرو پرتاب میکنین. در زمان پرتاب میتونین یه قدم به جلو بردارین. هنگام دریافت توپ سعی کنین توپ رو بگیرین و به سمت سینه بکشین.

گالری عکس

رفتن به نوارابزار