پارو برعکس

پارو برعکس
پارو برعکس

حرکات قدرتی

گروه عضلات:

فیله کمر

دسته‌بندی‌:

,

وسیله:

هالتر - بارفیکس با ارتفاع کم

پارو برعکس

 یک هالتر روی دستگاه اسمیت بذارین و ارتفاعش رو تا کمرتون تنظیم کنین. دستها رو از عرض شانه بازتر کنین و زیر هالتر قرار بگیرین. بدنتون باید صاف باشه و پاشنتون روی زمین قرار بگیره.

 با بستن آرنج خودتون رو به سمت هالتر بکشین و با باز کردنش از هالتر دور بشین.

 

گالری عکس

رفتن به نوارابزار