نشر خم دمبل میز شیبدار

نشر خم دمبل میز شیبدار
نشر خم دمبل میز شیبدار

قدرتی

گروه عضلات:

سرشانه

دسته‌بندی‌:

وسیله:

دمبل

نشر خم دمبل میز شیبدار

  با شکم روی میز شیبدار دراز بکشین و دمبل ها رو از روی زمین بردارین. کمی آرنج ها رو خم کنید و از اطراف دست هاتون رو باز کنید. این حرکت به نامها دیگه هم شناخته میشه. فلای برعکس یا فلای برعکس سطح شیبدار نام های دیگه این حرکته.

 

گالری عکس

رفتن به نوارابزار