نشر از جانب

نشر از جانب
نشر از جانب

قدرتی

گروه عضلات:

سرشانه

دسته‌بندی‌:

وسیله:

دمبل

نشر از جانب

  دو دمبل در دستهاتون بگیرین و در ارتفاع کمرتون نگه دارین، کف دستها به سمت بدنتون قرار داشته باشه. در حالیکه کمرتون رو ثابت نگه داشتین، دمبل ها رو از اطراف بالا بیارین. آرنج هاتون رو کم خم نگه دارین. دستهاتون رو تا جایی بالا بیارین که بازوهاتون با زمین موازی بشه.

 

گالری عکس

رفتن به نوارابزار