نشر از جانب نشسته

نشر از جانب نشسته
نشر از جانب نشسته

قدرتی

گروه عضلات:

سرشانه

دسته‌بندی‌:

وسیله:

دمبل

نشر از جانب نشسته

 یک جفت دمبل بردارین و روی نیمکت بنشینید. کف دستها به سمت بدنتون قرار گرفته باشه. کمر رو بی حرکت و صاف نگه دارید. آرنج ها باید کمی خم باشن. و طوری دمبل ها رو نگه دارید انگار در حال ریختن آب از پارچ توی لیوان هستین! با خارج کردن نفس، دستهارو از طرفین تا جایی بالا ببرین که بازوها موازی با زمین قرار بگیرن.

 

گالری عکس

رفتن به نوارابزار