نردبان چابکی

نردبان چابکی
نردبان چابکی

هوازی

گروه عضلات:

پا

دسته‌بندی‌:

وسیله:

بدون وسیله

 

 برای اینکه با این حرکت آشنا بشین، ویدئوی زیر را مشاهده کنین:

 

 

گالری عکس

رفتن به نوارابزار