ماساژ سرینی با فوم غلتان

ماساژ سرینی با فوم غلتان
ماساژ سرینی با فوم غلتان

قدرتی

گروه عضلات:

سرینی

دسته‌بندی‌:

,

وسیله:

فوم غلطان

ماساژ سرینی با فوم غلتان

  با باسن روی فوم غلطان بنشینین. زانو ها رو خم کنین و یکی رو بر روی دیگری قرار بدین به صورتی که قوزک یک پا روی زانوی پای دیگه قرار داشته باشه. وزن رو بر باسن طرف پایی که جمع شده بندازین. روی فوم بغلطین و ناحیه هایی که درد در اونها احساس میکنین رو به مدت ۱۰ تا ۳۰ ثانیه روی فوم نگه دارین.

 

گالری عکس

رفتن به نوارابزار