ماساژ ران با فوم غلتان

ماساژ ران با فوم غلتان
ماساژ ران با فوم غلتان

قدرتی

گروه عضلات:

چهارسر

دسته‌بندی‌:

وسیله:

فوم غلطان

ماساژ ران با فوم غلتان

 به شکم روی زمین دراز بکشین، وزنتون رو با دستها مهار کنید. یک فوم روی چهارسر یک رانتون قرار بدین. پاها رو از زمین بلند کنید. تا جاییکه ممکنه وضعیت پاها راحتت باشه. از ناحیه لگن تا بالای زانو روی فوم بغلطین و در جاییکه تنش زیاده ۱۰ تا ۳۰ ثانیه مکث کنید. سپس فشار رو بر روی پای دیگه منتقل کنید.

 

گالری عکس

رفتن به نوارابزار