لانژ از طرفین

لانژ از طرفین
لانژ از طرفین

قدرتی

گروه عضلات:

چهارسر

دسته‌بندی‌:

,

وسیله:

بدون وسیله

لانژ از طرفین

  پاها به عرض شانه باز بایستید، دست ها رو به هم قفل کنین و روی سینه بگیرین. زانوها و لگن رو کمی خم نگه دارین، سر و سینه رو بالا نگه دارین. بدن رو پایین بیارین و از طرف راست یک قدم بردارین به صورتی که پاهاتون رو به جلو باشه. وزن بدن رو به سمت راست بندازین و روی زانوی راست خم بشین. در پایین ترین حالت کمی مکث کنین و سپس به حالت ایستاده برگردین. حالا نوبت پای چپه.

 

گالری عکس

رفتن به نوارابزار