قایقی تک دست نشسته

قایقی تک دست نشسته
قایقی تک دست نشسته

قدرتی

گروه عضلات:

زیر بغل

دسته‌بندی‌:

وسیله:

دستگاه سیم کش

قایقی تک دست نشسته

  روی دستگاه سیم کش قایقی بنشینید، زانو ها رو کمی خم نگه دارید. کمر رو صاف نگه دارید و به جلو خم بشید و با یک دست، دستگیره رو بگیرید به طوری که کف دستتون رو به پایین باشه. با بازو دستگیره رو به سمت خودتون بکشید، تا جایی به عقب برید که کمرتون نسبت به ران زاویه ۹۰ درجه پیدا کنه. سعی کنید فشار رو بر روی ناحیه زیر بغل متمرکز کنید. دست رو تا جایی بکشین که بازو به بدن بچسبه. در میانه حرکت مچ دست رو بچرخونین به طوری که کف دست رو به بالا قرار بگیره. لحظه ای مکث کنید و با خارج کردن نفس به موقعیت ابتدایی برگردین.

 

گالری عکس

رفتن به نوارابزار