قایقی با سیم کش

قایقی با سیم کش
قایقی با سیم کش

قدرتی

گروه عضلات:

چهارسر

دسته‌بندی‌:

,

وسیله:

دستگاه سیم کش قایق

قایقی با سیم کش

  روی دستگاه سیم کش قایقی بنشینید. مطمئن بشید که پاها و پاشنه هاتون به راحتی روی دستگاه قرار گرفتن. وزن متناسب رو انتخاب کنین. کمر رو صاف نگه دارین و از لگن به جلو خم بشین. با خم کردن زانو در سینه به جلو بیاین. سپس با فشار دادن پاها به صفحه به عقب برگردین و پاها رو باز کنین. در طی زمانی که برمیگردین. شانه ها رو سفت کنین و به عقب بدین. سپس با خم کردن پا دوباره به جلو برین.

 

گالری عکس

رفتن به نوارابزار