فیله کمر

فیله کمر
فیله کمر

قدرتی

گروه عضلات:

فیله کمر

دسته‌بندی‌:

وسیله:

دستگاه فیله

فیله کمر

 از ناحیه کمر روی پد دستگاه قرار بگیرین و پاها رو به خوبی در محل قرار گیری پاها ثابت کنین.  دست ها رو بر روی سینه صلیب کنین و تا کمر به زاویه ۹۰ درجه برسه خم بشین و به پایین بیاین. و دوباره به حالت اولیه که کمر در حالت صاف قرار گرفته برگردین. برای چالش بیشتر میتونین یک وزنه در دستها بگیرین.

 

گالری عکس

رفتن به نوارابزار