فیله با دمبل چرخشی

فیله با دمبل چرخشی
فیله با دمبل چرخشی

قدرتی

گروه عضلات:

فیله کمر

دسته‌بندی‌:

وسیله:

دمبل

فیله با دمبل چرخشی

 صاف بایستین، پاها به عرض شانه از هم باز باشه و با دو دست یک دمبل را بگیرین. آرنج ها کمی خم باشه. پاها بی حرکت باشه و با هر تکرار، به یک طرف خم بشین و وزنه رو تا نزدیک زمین و تا جایی که کشش رو احساس کنین، بیارین. به حالت اولیه برگردین و طرف مخالف رو انجام بدین.

 

 

گالری عکس

رفتن به نوارابزار