فلای سینه دستگاه

فلای سینه دستگاه
فلای سینه دستگاه

قدرتی

گروه عضلات:

سینه

دسته‌بندی‌:

وسیله:

دستگاه فلای سینه

فلای سینه دستگاه

 برای انجام این تمرین روی دستگاه فلای بنشینید. دسته ها باید روبروی سینه قرار بگیرن به طوری که بازو ها با بدن زاویه ۹۰ درجه بسازن. وزنه متناسب توانتون رو انتخاب کنین، در طول انجام این تمرین دستها رو باید کاملا بکشین. در ابتدای حرکت، دستها کاملا باز هستن و در امتداد بدن قرار گرفتن، سپس دسته های دستگاه رو باید به همدیگر نزدیک کنین تا روبروی سینه به هم برسن.

 

گالری عکس

رفتن به نوارابزار