فلای زیر سینه چکشی

فلای زیر سینه چکشی
فلای زیر سینه چکشی

قدرتی

گروه عضلات:

سینه

دسته‌بندی‌:

وسیله:

نیمکت شیبدار، دمبل

فلای زیر سینه چکشی

 روی نیمکت شیبدار دراز بکشید به طوریکه سر به سمت پایین قرار گرفته باشه، دمبل ها رو در دست بگیرین. در طول حرکت دستها باید در وضعیت کشیده قرار گرفته باشه. در ابتدای حرکت دستها باید عمود بر سینه و دمبل ها نزدیک به هم قرار بگیرن. با فرو دادن نفس دستها کاملا از هم باز بشن و به سمت پایین فرود بیان تا در امتداد بدن قرار بگیرن. حالا با خارج کردن نفس به وضعیت اول برگردین.

 

گالری عکس

رفتن به نوارابزار