شکم روسی

شکم روسی
شکم روسی

قدرتی

گروه عضلات:

شکم

دسته‌بندی‌:

وسیله:

صفحه و نیمکت شیبدار

شکم روسی

 روی نیمکت سطح شیبدار بنشینید. پاها رو در جای خود محکم کنید و یک صفحه در دستتون بگیرین. در این حالت کمر باید صاف قرار گرفته باشه. کمی به عقب متمایل بشین. دست ها کاملا کشیده باشه و در دو دست وزنه را بگیرین. حالا وزنه رو به سمت چپ و راست بدن ببرین. و تا جایی که میتونین، دستها رو بکشین.

 

گالری عکس

رفتن به نوارابزار