شکم با غلتاندن هالتر

شکم با غلتاندن هالتر
شکم با غلتاندن هالتر

قدرتی

گروه عضلات:

شکم

دسته‌بندی‌:

وسیله:

هالتر

شکم با غلتاندن هالتر

  هالتر رو بر روی زمین و جلوی پاتون قرار بدین. خم بشین و با دو دست بگیرینش. سعی کنین پاهاتون صاف باشه. حالا به هل دادن هالتر به جلو برین تا جاییکه حالت شنا بگیرین. سپس به منقبض کردن عضلات شکم به حالت اول برگردین. سعی کنین تمام تمرکز فشاری که میارین روی شکم قرار بگیره.

 

گالری عکس

رفتن به نوارابزار