شکم با دستگاه کرانچ

شکم با دستگاه کرانچ
شکم با دستگاه کرانچ

قدرتی

گروه عضلات:

شکم

دسته‌بندی‌:

وسیله:

دستگاه کرانچ

شکم با دستگاه کرانچ

  روی دستگاه کرانچ بنشینین. بازو ها باید در زاویه ۹۰ درجه قرار بگیرن و پشت بازو ها روی پدهای دستگاه قرار داشته باشن. با آوردن پاها به بالا، بیرون دادن نفس و منقبض کردن عضلات شکم حرکت رو شروع کنین. روی استفاده از عضله های شکم برای انجام این حرکت تمرکز کنین.

 

گالری عکس

رفتن به نوارابزار