شنا سوئدی

شنا سوئدی
شنا سوئدی

قدرتی

گروه عضلات:

سینه

دسته‌بندی‌:

وسیله:

بدون وسیله

شنا سوئدی

  به شکم روی زمین بخوابید دست ها رو کمی بیشتر از عرض شانه باز کنید کف دست ها رو روی زمین قرار بدید. با خم کردن آرنج ها بدنتون رو پایین بیارین تا تقریبا سینه تون با زمین مماس بشه. در حبن انجام این حرکت نفس رو خارج کنید. حالا با سفت کردن سینه و فرو دادن هوا به ریه هاتون به حالت اول برگردین. توجه کنید که در طول انجام این حرکت، بدن باید صاف باشه.

برای اینکه با مدل های بیشتری از شنا سوئدی آشنا بشین، یه سر به مقاله زیر بزنین:

شنا سوئدیتون رو متحول کنین!

 

گالری عکس

رفتن به نوارابزار