شراگز سیمکش

شراگز سیمکش
شراگز سیمکش

قدرتی

گروه عضلات:

کول

دسته‌بندی‌:

وسیله:

دستگاه سیم کش، هالتر، دمبل

شراگز سیمکش

 روبری دستگاه سیم کش بایستید و میله رو به پایین دستگاه متصل کنید. دست هاتون کمی از عرض شانه بازتر باشه و میله رو بگیرید. کمر رو صاف نگه دارد. تا جاییکه میتونین شانه ها را بالا ببرید در بالاترین نقطه کمی مکث کنید و سپس به حالت اول برگردین. بازوها در تمام طول حرکت باید کشیده باشن. از عضله جلوبازو نباید استفاده کنین.

این حرکت رو میتونین با دمبل یا هالتر هم انجام بدین.

 

گالری عکس

رفتن به نوارابزار