شراگز دمبل

شراگز دمبل
شراگز دمبل

قدرتی

گروه عضلات:

سرشانه

دسته‌بندی‌:

وسیله:

دمبل

شراگز دمبل

  بایستید و دمبل ها رو در دست بگیرین. با سفت کردن عضله های سرشانه و کشیدن اونها به بالا سعی کنید دمبل هارو به سمت بالا بکشین. کمی مکث کنید و با آزاد کردن عضله ها دمبل ها رو به وضعیت اول برسونین.

 

گالری عکس

رفتن به نوارابزار