سرشونه هالتر از پشت اسمیت

سرشونه هالتر از پشت اسمیت
سرشونه هالتر از پشت اسمیت

قدرتی

گروه عضلات:

سرشانه

دسته‌بندی‌:

وسیله:

دستگاه اسمیت

سرشونه هالتر از پشت اسمیت

  روی صندلی دستگاه اسمیت بنشینین. دسته هالتر رو طوری بگیرین که در حالت پایین حرکت، پشت گردنتون قرار بگیره. با تمرکز فشار روی عضله های سرشونه، هالتر رو بالا ببرین. کمی مکث کنید و به پشت گردنتون برگردونین.

 

گالری عکس

رفتن به نوارابزار