سرشونه از روبرو تک دست

سرشونه از روبرو تک دست
سرشونه از روبرو تک دست

قدرتی

گروه عضلات:

سرشانه

دسته‌بندی‌:

وسیله:

دمبل

سرشونه از روبرو تک دست

  پاها را به عرض شانه باز کنین و در هر دست یک دمبل بگیرین. دمبل ها رو از روبرو بالا بیارین. آرنج کمی خم و وزنه کمی به داخل متمایل باشه. به صورت متناوب دمبل ها رو بالا بیارین و بعد از کمی مکث به حالت اولیه برگردین.

 

گالری عکس

رفتن به نوارابزار