سرشانه دمبل از روبرو تک تک چکش

سرشانه دمبل از روبرو تک تک چکش
سرشانه دمبل از روبرو تک تک چکش

قدرتی

گروه عضلات:

سرشانه

دسته‌بندی‌:

وسیله:

دمبل

سرشانه دمبل از روبرو تک تک چکش

  پاها رو به اندازه عرض شانه باز کنید و صاف بایستید. در هر دست یک دمبل نگه دارید. دست ها صاف و کاملا کشیده قرار گرفته باشه. حالا کف دست ها رو بروی هم قرار گرفته باشه. یکی در میون دست ها رو به موازات بدن و تا ارتفاع شانه بالا بیارین. انجام این حرکت باید مثل حرکت چکش باشه. یعنی به دستها به اطرف خم یا بسته نشه.

 

گالری عکس

رفتن به نوارابزار