زیر سینه فلای دمبل

زیر سینه فلای دمبل
زیر سینه فلای دمبل

قدرتی

گروه عضلات:

سینه

دسته‌بندی‌:

وسیله:

دمبل

سینه

 به پشت روی نیمکت شیبدار دراز بکشید، شیب نیمکت باید به صورتی باشه که سر به سمت پایین و پاها بالا باشه . در هر دو دست دمبل بگیرین. دستها کاملا باید رو به بالا و کشیده شده باشند. حالا دست ها از اطرف کاملا باز شوند تا کمی از سطح سینه پایین تر بیایند. کمی آرنج ها به حالت خم قرار بگیرند. سپس با بیرون دادن نفس دوباره دستها به حالت اول باز گردند.

 

گالری عکس

رفتن به نوارابزار