زیر سینه دمبل

زیر سینه دمبل
زیر سینه دمبل

قدرتی

گروه عضلات:

سینه

دسته‌بندی‌:

وسیله:

دمبل

زیر سینه دمبل

 روی نیمکت شیبدار دراز بکشین و در هر دست یک دمبل بگیرین. دستهارو کشیده بالا ببرین حالا دست ها رو بچرخونین و کف دستها رو به خارج قرار بگیره. با خارج کردن نفس وزنه ها رو پایین بیارین. با خارج کردن نفس و تمرکز فشار بر روی سینه وزنه رو بالا ببرین و کف دست ها دوباره رو به روی هم قرار بگیره. توجه کنید که زمان پایین آوردن وزنه باید دوبرابر بالا بردن آن طول بکشه.

 

گالری عکس

رفتن به نوارابزار