زیر بغل سیم کش دست برعکس

زیر بغل سیم کش دست برعکس
زیر بغل سیم کش دست برعکس

قدرتی

گروه عضلات:

زیربغل

دسته‌بندی‌:

وسیله:

دستگاه سیم کش

زیر بغل سیم کش دست برعکس

 روی نیمکت دستگاه سیم کش بنشینین، کمی از صندلی فاصله بگیرین و دسته دستگاه رو به صورتی که کف دست ها به سمت خودتون باشه، بگیرین. فاصله دست ها باید به صورتی باشه که دست ها کاملا به بدن نزدیک و مماس با بدن باشن. دسته رو تا روی سینه پایین بیارین در این وضعیت بالاتنه رو کمی به عقب خم کنین و کمی به کمر قوس بدین. با تمرکز فشار بر روی زیر بغل وزنه رو بایین بکشین و با باز کردن دست ها به وضعیت اول برگردین.

 

گالری عکس

رفتن به نوارابزار