زیر بغل سیم کش دست باز از جلو

زیر بغل سیم کش دست باز از جلو
زیر بغل سیم کش دست باز از جلو

قدرتی

گروه عضلات:

زیر بغل

دسته‌بندی‌:

وسیله:

دستگاه سیم کش

زیر بغل سیم کش دست باز از جلو

  روی دستگاه بنشینید و وزن مورد نظر رو انتخاب کنین. دسته ها رو کاملا با کف دست بگیرین و سعی کنین خوب تو دستتون مهارش کنین. با خارج کردن هوا دسته رو به سمت سینه پایین بکشین. تمرکز حرکت رو بر روی فشار آوردن به عضله های پشت بذارین. به آرامی و با فرو دادن هوا دسته ها رو به حالت اولیه برگردونین.

 

گالری عکس

رفتن به نوارابزار